Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

NÜKLEER SİLAHLAR VAR OLDUKÇA NATO NÜKLEER BİR İTTİFAK OLARAK KALACAKTIR

NATO’nun Londra zirvesi sona erdi.

Türkiye zirve öncesinde, NATO’nun “PYD/YPG’yi terör örgütü kabul etmemesi halinde Baltık Savunma Planı’nı veto edebileceğine yönelik sinyaller vermişti ama veto kartını kullanmadı.

Zirvede Türkiye’nin de onayıyla Baltık Savunma Planı onaylandı.

NATO, türkiye’nin talebine rağmen PYD/YPG’yi terör örgütü olarak tanımlamadı.

70’inci yıl dönümünü kutlayan NATO’nun Londra yakınlarındaki Watford’ta yapılan zirvesinin ardından, sonuç bildirgesi yayınlandı.

Sonuç bildirgesinde, “Terörizm, her şekli ve yöntemiyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor” vurgusu yapıldı.

TÜRKİYE’NİN NASIL İKNA EDİLDİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Zirvede Türkiye’nin “PYD/YPG terör örgütü ile ilgili talebi kabul görmedi ama Türkiye’nin Baltık Planı’nı veto kartını neden kullanmadığı, ne karşılığında vazgeçtiği şu an için bilinmiyor.

Bildiride sadece İttifakın “terörizmin her türlü formuyla mücadeleye devam edeceği” gibi genel bir ifade kullanıldı ki böyle bir şeyi zaten Türkiye’nin talep etmesine gerek yok; NATO’nun her zamanki tavrını yansıtan bir ifade.

Türkiye, NATO’nun 60. Yıl Strasbourg-Kehl Zirvesi’nde de terör örgütünün yayın organını ülkesinde barındıran Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliğini ve yine o dönemde de Türkiye karşıtı söylem ve eylemleri olan Fransa’nın NATO’nun askeri kanadına geri dönüşünü veto edebileceği sinyallerini vermiş ancak veto etmemişti.

SONUÇ BİLDİRGESİ

1. Bugün Londra’da, NATO’nun ilk evinde tarihteki en güçlü ve en başarılı ittifakın 70. Yılı ve Demir Perde’nin düşüşünün 30. Yılını kutlamak için toplandık. NATO, bölgemizin güvenliğini, bir milyar vatandaşımızı, özgürlüğümüz, demokrasi, bireysel özgürlük, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi paylaştığımız değerleri garanti altına alıyor. Birlik, beraberlik ittifakımızın köşe taşlarını oluşturuyor. Çatışmayı önlemek ve barışı muhafaza etmek için birlikte çalıştıkça, NATO kolektif savunmamız ve müttefikler arası karar ve danışma mekanizmasının temel taşı olmaya devam ediyor. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki devam eden bağı yeniden belirtiyor, Birleşmiş Milletler’e bağlılık ve prensiplerimizi yineliyor ve Washington Antlaşması’nın 5’inci maddesinde belirtilen önemli taahhüdümüze; “bir müttefike karşı yapılan saldırının hepimize yapılmış kabul edilmesi hususuna” sadık kalıyoruz.

2. Bölünmez güvenliğimiz için gereken bedelleri ve sorumlulukları paylaşmaya kararlıyız. Savunma Yatırım Taahhüdü aracılığıyla savunma yatırımımızı %2 ile %20 arasında artırıyor, yeni kapasitelere yatırım yapıyor ve daha çok operasyon için katkı sağlıyoruz. ABD dışında savunma harcamaları 5 yıl içinde arttı, savunmada 130 milyar ABD dolarının üzerinde harcama yapıldı. Washington Antlaşması’nın 3’üncü maddesine bağlı olarak her türlü saldırıya karşı koymak için bireysel ve kolektif gücümüzü arttırmaya devam ediyoruz. İyi bir gelişim gösteriyoruz ve buna devam etmeliyiz.

3. İttifak olarak, her yönden stratejik tehdit ve zorluklarla karşı karşıyayız. Rusya’nın agresif tutumu Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturuyor. Her şekli ve yöntemiyle terör hepimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Devletler ve devlet dışı aktörler, kurallar üzerine kurulmuş uluslararası düzene meydan okuyor. Sınırlarımız dışındaki istikrarsızlık, düzensiz göçlere katkı sağlıyor. Siber saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz.

4- NATO, başka hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayan bir savunma ittifakıdır. Güçlerimizin, herhangi bir yerden gelen herhangi bir tehdide, herhangi bir zamanda karşılık verebilmesi için daha hazırlıklı hale getirilmesi yönünde kararlar aldık. Teröre karşı savaşta kararlılığımız konusunda geri adım atmıyoruz ve terörü yenmek için beraber daha güçlü adımlar atıyoruz. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nın sona ermesinin ardından Rusya’nın Avro-Atlantik güvenliğine risk oluşturan yeni orta menzilli silahlar konuşlandırmasına karşı önlem aldık ve önlem almaya devam ediyoruz. Denizde ve havada özgürlüklerimizi korumak için daha fazla girişimde bulunmaya hazırlanıyoruz. Nükleer, geleneksel ve füze ile savunma kapasitemizi ve gücümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Nükleer silahlar var oldukça NATO bir nükleer ittifak olarak kalacaktır. Efektif silah kontrolü, silahsızlanma ve silahların yayılmasını önleme gibi konulara, güvenlik ortamının sağlanmasını göz önünde bulundurarak bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bütün müttefiklerimiz Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’nın tam olarak uygulanmasına kendisini adamış durumdadır. Diyaloğa ve Rusya’nın tutumu bunu mümkün kıldığında Rusya ile yapıcı bir ilişki kurmaya açık olmaya devam ediyoruz.

5- Güvenliği herkes için artırmaya çalışıyoruz. Kendi mahallemizde ve ötesinde ortaklığımızı güçlendirdik. Partner ülkelerimiz ve uluslararası organizasyonlarla siyasi diyaloğu, desteği ve bağlılığı güçlendirdik. Afganistan’da uzun süreli güvenlik ve istikrara bağlılığımızı yineliyoruz. Birleşmiş Milletler ile iş birliğimizi artırıyoruz. NATO ile AB arasındaki iş birliğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme var. İttifakı güçlendiren ve milyonlarca Avrupalıya güvenlik sağlayan açık kapı politikamıza bağlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün Kuzey Makedonya burada bizimle birlikte ve yakın zamanda en yeni müttefikimiz olacak. Operasyonlarımız ve görevlerimizin başarısına kendimizi adıyoruz. NATO’ya hizmet eden bütün kadın ve erkeklere saygılarımızı sunuyoruz ve bizi güvende tutmak için hayatını feda edenleri saygıyla anıyoruz.

6. Güvende kalmak için geleceğe birlikte bakmak zorundayız. Değerlerimizi ve normlarımızı koruyarak teknolojik üstünlüğümüzü sürdürmek için yeni teknolojilerin kapsamının ve ölçüsünün önemine dikkat çekiyoruz. Toplumlarımızın direncini ve bununla birlikte kritik altyapımızı ve enerji gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. NATO ve üye ülkeler, göreceli otoriteleri uyarınca 5G de dahil olmak üzere iletişimlerinin güvenliğini sağlama amacına bağlıdır ve güvenli, dirençli sistemlere güvenme gerekliliğinin farkındadır. Bizi güvende tutma ve güvenlik tehditleriyle mücadele konusundaki önemini kabul ederek, uluslararası hukuka uygun şekilde uzayı operasyonel bir alan ilan ettik. Siber saldırılara cevap vermek için gereken araçları geliştiriyoruz ve güvenliğimiz ile toplumlarımızın altını kazmaya yönelik hibrit taktiklere hazırlanmak, onları önlemek ve kendimizi savunmak için kapasitemizi artırıyoruz. NATO’nun insan güvenliği konusundaki rolünü artırıyoruz. Çin’in artan etkisinin ve uluslararası politikalarının, ittifakın bütünlüklü halde cevap vermesi gereken fırsatlar ve zorluklar yarattığını biliyoruz.

7. Gelişmekte olan stratejik ortamı dikkate alarak genel sekreteri, dışişleri bakanlarına danışmanlık da dahil olmak üzere NATO’nun gelecekteki politik boyutunu güçlendirecek, konseyin de katıldığı bir teklif sunmaya davet ediyoruz.

8. Birleşik Krallığa bize sağladığı cömert misafirperverlik için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2021’de yeniden görüşeceğiz.

9. Biz ittifak olarak, zor zamanlarda daha güçlüyüz ve insanlarımız da daha güvende. Bağlılığımız ve karşılıklı mutabakatımız özgürlüklerimizi, değerlerimizi ve güvenliğimizi 70 yıldır garanti ediyor. Bugün de NATO’nun bu özgürlükleri, değerleri ve güvenliği gelecek nesiller için de sağlaması için hareket ediyoruz.

Yorumlar Kapatıldı