Mahmut BÖLÜKBAŞ

İmtiyaz Sahibi

 

Teoman KORKMAZ

Genel Yayın Yönetmeni
[email protected]

Nesli Ergün ATALAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

Marc CHASSILAN

Uzman Editör

Sami ATALAN

Uzman Editör

Ardan ZENTÜRK

Diplomasi Editörü

 

Doç. Dr. Esra ALBAYRAKOĞLU

Uzman Editör

Dr. Başar BAYSAL

Dış Haberler Editörü

 

Yasin Eren KARADUMAN

Yazı İşleri

 

Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN

Danışma Kurulu Başkanı

 

Doğukan TURHAL

IT Sorumlusu

Yönetim Adresi