Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

“ÜLKÜMÜZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE ENDÜSTRİYEL VE AKADEMİK ALANDA SAYGIN VE ÖNDE GELEN BİR BİRLİK OLMAK”

Türk Savunma Sanayi Haber Grubu yöneticisi Zafer Betoner ile AFCEA Türkiye Sekreteri Kamil Zafer Selçuk, AFCEA’nın kuruluş amaçları ve hedefleri konusunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

TSS Haber, medya sponsoru olduğu AFCEA Türkiye’nin nasıl kurulduğunu, amacının ne olduğunu ve genel profili hakkındaki detayları AFCEA sekreterinden öğrendi.

ZAFER BETONER (Türk Savunma Sanayi Haber Grubu Yöneticisi)

“Sayın Başkanım, öncelikle AFCEA’nın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?”

KAMİL ZAFER SELÇUK (AFCEA Türkiye Sekreteri)

“AFCEA, Türkçesi “Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği” olan ‘Armed Forces Communications and Electronics Association’ isminin kısaltmasıdır. 1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan bu dernek zaman içerisinde uluslararası bir hüviyet kazanmıştır. Dernek kuruluş döneminde, 2’nci Dünya Savaşında yaşanan sıkıntıların aşılmasına yardımcı olmak üzere özellikle muhabere ve elektronik sistemler konularında; endüstri, akademik çevreler ve silahlı kuvvetler arasında görüş alışverişini sağlayacak etik forumlar oluşturmayı hedeflemiştir. Derneğin günümüzde Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da kurulu 140 şubesi, otuz binden fazla bireysel üyesi ve 1600 kadar üye şirketi mevcuttur.”

Zafer Betoner ve Kamil Zafer Selçuk röportaj gerçekleştiriyor

ZAFER BETONER

“AFCEA’nın Türkiye şubesinin kuruluşundan bahsedebilir misiniz?”

KAMİL ZAFER SELÇUK

“AFCEA Türkiye şubesinin kuruluşu 1988 yılında dönemin Savunma Sanayi Müsteşarlığı yönetiminin talebi ile başlatılmıştır. Türkiye’de savunma sanayinde gelişmeleri desteklemek amaçlı bu girişim neticesinde ASELSAN desteğiyle AFCEA derneğinin Türkiye şubesi kuruluşu gerçekleşmiştir. Bürokratik çalışmalar sonucunda 29 Kasım 1989 tarihinde AFCEA Türkiye Şubesi veya resmi adıyla “Uluslararası Silahlı Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Derneği Türkiye Şubesi” kuruluşu onaylanmıştır. Kuruluşu gerçekleştiren yönetim kurulunun başkanlığını Savunma Sanayii Müsteşarlığında görevli Dr. Sedat ÇİLİNGİR üstlenmiştir. Aynı dönemde Milli Savunma Bakanlığından alınan yazıda derneğin bilimsel nitelikte bir kuruluş olduğu ve TSK mensuplarının üye olabileceği belirtilmiştir.”

ZAFER BETONER

“Derneğinizin amaç ve hedefleri nelerdir?”

KAMİL ZAFER SELÇUK

“Öncelikle AFCEA Türkiye derneğimizin “kar amacı gütmeyen, hiçbir politik çıkarı ve ilişkisi olmayan bilimsel nitelikte bir birlik” olduğunu belirtmek isterim. AFCEA Türkiye’nin amacı; bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler ve ilgili diğer alanlarda, ulusal ve uluslararası kamu, akademik ve sanayi kuruluşları arasında, bilgi alışverişini destekleyen müşterek forumlar sağlamak şeklinde özetlenebilir. Ülkümüz; bilişim teknolojileri, iletişim ve elektronik sistemler alanında, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile endüstriyel ve akademik çevreler için saygın ve önde gelen bir birlik olmaktır.”

ZAFER BETONER

“Derneğinizin faaliyetlerinin kapsamından ve hangi konularda hizmet sunduğunuzdan bahsedebilir misiniz?”

KAMİL ZAFER SELÇUK

“Derneğimiz çalışmalarını özetleyecek olursak; öncelikle faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak olduğunu söyleyebilirim. Bu çerçevede; ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, paneller ve eğitim amaçlı kurslar düzenlemekteyiz. Ayrıca, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak faaliyet hedeflerimiz içerisindedir.”

ZAFER BETONER

“AFCEA Türkiye Derneğine üyelik konusunu açıklayabilir misiniz?”

KAMİL ZAFER SELÇUK

“Medeni kanunda “Fiil Ehliyeti” olarak tanımlanan herhangi bir kısıtlılığı olmayan 18 yaşını doldurmuş olup derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her gerçek ve tüzel kişi derneğimize üye olma hakkına sahiptir. Üyeliklerimiz AFCEA International tüzüğüne uygun olarak sınıflara ayrılmıştır. Bunlar: Bireysel, Öğrenci, Onursal ve Kurumsal üyeliklerdir.

Bireysel Üyelik; üye olma koşullarını sağlayan tüm gerçek kişilerdir.

Öğrenci Üyeliği; Öğrencilerin üyeliğini teşvik amacıyla aidat miktarı ve süresi genel kurul tarafından belirlenen, üyelik koşullarını sağlayan ve tam-zamanlı öğrenime devam eden, herhangi bir geliri olmayan üyelerdir.

Onursal Üyelik; sürekli üyelikte 40 yılını dolduran veya 65 yaş üzerinde olup en az 35 yıl sürekli üyeliği bulunanlar AFCEA International kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Kurumsal Üyelik; Üye olma koşullarını sağlayan tüm tüzel kişiler kurumsal üye olarak tanımlanır. Tüzel kişiler üye olma aşamasında tercih edecekleri aidat miktarına göre belirlenen sayıda personelini üye olarak kaydettirme hakkına sahiptir. “

ZAFER BETONER

“Üye profilinizden bahsedebilir misiniz?

KAMİL ZAFER SELÇUK

“Üyelerimiz; çoğunluğu TSK’de görev yapmış, daha önce veya halen savunma sektöründe görev yapmakta olan kamu çalışanı, mühendis ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Üyelerimiz içerisinde üniversite öğrencileri ile aktif görevde bulunan TSK mensupları da yer almaktadır. Üye profilimizde kurumsal ve/veya bireysel olarak üyelik süresi ortalaması 15 yılın üzerindedir. Bunu üyelerimizin derneğe olan aidiyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz.”

ZAFER BETONER

“Dernek üyelerine ne katkılar sağlıyor? Kısaca anlatabilir misiniz?”

KAMİL ZAFER SELÇUK

“Derneğin üyelere sağladığı katkıları açıklamadan önce, AFCEA’nın küresel güvenlik misyonunu benimsemiş, yenilikçi fikir ve düşüncelere, çözümler ve vizyona sahip 30.000 üyesi ile 1600 şirketin oluşturduğu platformun göz önüne alınması önemlidir. Böylece üyelerimiz; bilişim teknolojileri, haberleşme, istihbarat ve anayurt güvenliği ile benzeri alanlarda küresel boyutta kamu, akademik ve sanayi uzmanlarının dâhil olduğu geniş bir ağın parçası olmaktadır.

Üyelere her ay derneğin haberleşme, elektronik, istihbarat ve bilişim sistemleri alanındaki ana profesyonel yayını olan SIGNAL dergisi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

AFCEA, üyelere daha uygun ücretle eğitim ve sertifikasyon olanakları sağlamak amacıyla, çeşitli akademik mükemmeliyet merkezleri ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca üyeler diledikleri takdirde kendi eğitimleri için AFCEA’nın düzenlediği çeşitli kurslara katılabilmektedirler.

Kurumsal üyelere; uluslararası etkinliklerde sponsor olma ve sergilemede indirim sağlanmakta, AFCEA’nın ana yayın organı olan SIGNAL dergisinde reklam verme önceliği verilmektedir.”

TSS Haber, 27 Şubat’ta gerçekleşecek Siber Savunmada Yapay Zekâ konulu söyleşi öncesi kendilerine zaman ayıran AFCEA Türkiye derneğine teşekkürlerini sundu.

Yorumlar Kapatıldı