Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

TÜRKİYE VE RUSYA LİBYA KONUSUNDA BAZI HUSULARDA ANLAŞTI

Libya’da sahadaki durumu yatıştırmak ve siyasi bir sürece zemin hazırlamak amacıyla Türkiye ve Rusya liderleri 8 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da bir girişim başlatmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Libya konusunda iki ülke arasında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İstişarelerle ilgili olarak iki ülkenin vardığı anlaşmaya ilişkin ortak açıklamayı yayınladı.

İki ülke, Libya’daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya’daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayan iki ülke, Libya’da güvenlik ve istikrarın sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi amacıyla ikili temasların sürdürülmesi yönündeki kararlılıklarını yinelendi.

Türkiye ve Rusya şu hususlarda anlaşmaya vardı:

1. Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eş güdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması.

Yorumlar Kapatıldı