Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

GÖKYÜZÜNDE GÖRÜNMEZLİK İÇİN İNCE HESAPLAR

Bugünün modern savaş uzayında platform ve uzun menzilli mühimmatların radar izinin minimize edilmesi, muharebe sahasında azami etkinliğin sağlanması için bir zorunluluk haline geldi.

Gökyüzünde görünmezliğin anahtarı, düşük radar izi.

Radar izinin düşürülmesinde en kritik aşama, öncelikle ilgili platformun radar kesit alanı (RCS) değerlerinin mikro ve makro ölçekte hesaplanması.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki CTECH, bu konuda yerli bir çözüm geliştirdi.

RIKA adı verilen yazılım ile RCS hesaplamaları bütün detayları ile gerçekleştirilebiliyor.

RCS değerlerinin tespitinden sonra ihtiyaç duyulan pek çok konuda değişiklikler yapılabiliyor.

Platformun form ve tasarımında değişiklik, platform üzerinde belirli bölgelere radar sönümleyici materyal uygulaması veya taktik seviyede hedefe yaklaşma-ateş intikali güzergahlarının yeniden uyarlanması bunlardan bazıları.

RIKA ile herhangi bir platformun CAD modelleri ile ihtiyaç duyulan tüm radar izi analizleri gerçekleştiriliyor.

Windows tabanlı yazılımı ile RIKA, sonuçları XML fFormatında çıkartılabiliyor.

Görsel ışın izleme kabiliyetine sahip RIKA yazılımı, farklı modeller arasında paylaşıma izin veriyor. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.