Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

“ASELSAN DURMAZ, DURAMAZ; AKLIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE RAZI OLMAZ!”

ASELSAN, dünyada ve Türkiye’de etkisini daha da güçlü hissettiren COVID-19 virüsü ile mücadele için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının ilk açıklamalarından bugüne kadar geçen sürede yerleşkelerinde önleyici tedbir ve kararları aldı.

Hedefi tüm çalışanların sağlığının korunması ve bununla birlikte faaliyet gösterilen alanın niteliği ve Türkiye açısından önemi itibari ile üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olan ASELSAN şu önlemleri aldı:

ASELSAN yerleşke giriş-çıkışlarında okutulan avuç içi taraması uygulamasına 26 Şubat 2020 tarihinden itibaren son verildi.

COVID-19 ile ilgili açıklayıcı bilgileri ve seyahat sağlığına ilişkin uyarıları için T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığının bağlantıları tüm ASELSAN çalışanları ile paylaşıldı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN tarafından tüm ASELSAN çalışanlarına gönderilen e-posta ile COVID-19 Yönetim Stratejisine ilişkin bilgilendirme yapıldı

İlgili birimlerin yöneticilerinden oluşan ve her gün toplanarak güncel durumları değerlendirip kararlar alan Sağlık Tedbirleri Kurulu teşkil edildi.

Sağlık Tedbirleri Kurulu, alınan kararları ve önerileri, İcra Kurulu ile paylaşıyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle:

İcra Kurulu her gün düzenli olarak bu konuda toplantılar yapmakta, Sağlık Tedbirleri Kurulu önerilerini değerlendirmekte, önümüzdeki dönem olası mücadele ve iş sürekliliği stratejilerini çalışmaktadır.

Tüm ASELSAN yerleşkelerindeki (Teknokent, Teknopark vb. dahil) toplantı odaları, koridorlar, asansörler, kreş, yemek yeme alanları gibi toplu bulunulan alanlar dezenfekte edilmekte ve toplantı odaları sık sık havalandırılmaktadır. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Teknoparklar da dahil olmak üzere tüm yerleşkelerimizin 23.500 metrekarelik alanı dezenfekte edilmiştir.

Toplantı odalarına, bina giriş ve koridorlarına el dezenfektanı konulmuş ayrıca dezenfektan stoku da artırılmıştır. El dezenfektanı sayısı 49’dan 182’ye çıkarılmıştır. ASELSAN öz mal ve filo kiralama araçlarının tamamı dezenfekte edilmiştir. Dezenfekte edilen toplam kiralık / öz mal araç sayısı 133; servis araç sayısı da 382’ye ulaşmıştır. Servis araçları ile özmal/kiralık tüm araçların dezenfekte sıklığı artırılmıştır.

Ortak alanların temizlenme sıklıkları iki katına çıkartılmıştır. Havalandırma sisteminden çalışma alanlarına verilen taze hava oranı artırılmıştır, Tüm klimaların filtre temizlikleri de kontrol edilmiştir. •EYS TV’lerinde ellerin doğru ve etkili yıkanmasına ilişkin olarak T.C. Sağlık Bakanlığı’nın video ve afişlerinin gösterimine başlanmıştır. 750 bilgilendirme afişi tüm yerleşkelerimizin ilgili yerlerine asılmıştır.

ASELSAN destek hizmetlerinde çalışan tüm personelimize farkındalığı arttırmak amacıyla eğitimler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

Bakanlık tarafından açılış izni verilen ASELSAN Kreş ve Anaokulu’nun 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki resmi açıklamaya kadar tatil edilmiştir.

Hamile veya yasal süt izni kullanan çalışanlarımız ile T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı gruplar (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite, diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) kapsamındaki tüm çalışanlarımız 16 Mart 2020 tarihinden itibaren idari izinli sayılmışlardır.

Öncelikli hedefimiz ASELSAN yerleşkelerinde görev yapan yüklenici çalışanları da dâhil tüm çalışanların sağlığının korunması olduğundan; yüklenici işverenlere, çalışanlarından hamile veya yasal süt izni kullananlar ile işyeri hekimlerince T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı kapsamında oldukları değerlendirilen çalışanların izinli sayılmalarına yönelik karar almaları sağlanmıştır.

A Yetenek programı kapsamında görev yapan tüm çalışanlar, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 13 Nisan 2020 tarihine kadar idari izinli sayılmışlardır.

Zorunlu olmayan yurtdışı görevlerinin iptal edilmesine ve 01 Mart 2020 tarihinden itibaren yurda giriş yapmış çalışanlarımızın bu tarihten itibaren 14 günlük süreyi tamamlayacak bir süre kadar idari izinli sayılmaları, idari izinli sayıldıkları süre boyunca genel toplum sağlığına uygun şekilde gerekli tedbirleri almalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 257 çalışanımız görev nedeniyle idari izinli sayılmıştır. Yurt dışından gelen çalışanlarımızın ailelerini de korumak amacıyla talep edildiğinde apart otelde konaklama imkânı sağlanmıştır.

Sınıf içi de dâhil tüm eğitimlere, etkinliklere, seminerlere, fuarlara, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir.

Yüz yüze yapılacak olan işe alım mülakatları bir sonraki duyuruya kadar ertelenmiştir.

ASELSAN yerleşkelerine, kritik önemi haiz olmayan ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Çalışanların toplantılarını yüz yüze olmaktan ziyade diğer toplantı yöntemlerini (telekonferans, skype, webex vb.) kullanarak yapmalarına karar verilmiştir. Günlük ortalama on yedi olan iş ziyaretleri, alınan tedbir uygulamasından sonra bir veya ikiye düşmüştür.

Uzaklığı 750 km ve altındaki tüm görev amaçlı yolculukların toplu taşıma yerine ASELSAN tarafından sağlanan araçlar ile yapılmasına karar verilmiştir.

ASELSAN yerleşkelerinde bulunan tüm yemekhaneler 19 Mart 2020 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatılmıştır. Yemek hizmeti her çalışana bir paket şeklinde sağlanmaktadır.

ASELSAN yerleşkelerinde bulunan tüm asansörler iptal edilmiştir.

Çalışanlarımızın, ASELSAN yerleşkeleri dışında kendisi ya da yakınları ile ilgili COVID-19 testi istenmesi ya da tanı konulması halinde duyurulan telefon numarasına derhal bilgi vermesi zorunlu hale getirilmiştir.

Macunköy, Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerine kurulan ısıölçer termal kameralar ile tüm çalışanların günlük vücut ısı değerleri izlenmektedir. Ayrıca tüm çalışanların Acil Tıp Teknisyenlerimiz tarafından günlük olarak vücut ısı ölçümleri yapılmaktadır. ASELSAN’da yaklaşık 8.100 çalışanımız görev yapmaktadır. 20 Mart 2020 Cuma tarihi itibari ile ise yoğunluğun azaltılmasının sağlanması doğrultusunda 4965 çalışanımız üç ayrı yerleşkemizde ve Teknopark’larda çalışmalarına devam etmişlerdir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın koruyucu önlemler kapsamında belirlemiş olduğu sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde teması azaltıcı tüm tedbirler uygulanmaktadır.

Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu alanların niteliği itibari ile ASELSAN’da üretim ve tasarım faaliyetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği, ülkemizin savunma ve güvenliği açısından kritik önemi haizdir.

Bu çerçevede, Covid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Aselsan Araştırma Merkezi Biyosavunma Bölümünde Covid-19 virüsüne hassas optik biyosensör yöntemiyle tanı koyulmasına ilişkin Ar-Ge çalışması başlatılmıştır. Daha önce Araştırma Merkezimiz tarafından daha küçük boyutta olan Hepatit-B virüsünün tespit edilmesinde elde edilen başarıya bu konuda da ulaşılacağını umuyoruz.

Ayrıca, sadece sektörde değil topluma katkı ve sosyal sorumluluk alanında da sorumluluğumuz gereği Aselsan Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği aracılığıyla sağlık çalışanlarımızın malzeme ve ekipman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız.

Dernek üyelerimiz hastanelerimizle yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu vesileyle, aşağıdaki gerçekleri bir kez daha hatırlatmakta fayda bulunmaktadır. ASELSAN’ın anlamı ne midir?”. Ben değil, BİZ’dir; yani 80 milyonluk ailedir. Sadece aklı değil gönlü de büyüktür ve bu gönül 80 milyonu içine alır. ASELSAN’ın anlamı yaptıklarında değil yapabileceklerinde gizlidir; söylediklerinde değil hayal ettiklerinde gizlidir, aslında 80 milyona hayal ettirdiklerinde gizlidir; bir şirket değil ötesidir.

Bu nedenle, karar alırken anlam verdiği ve ilham aldığı 80 milyonluk ailesi için karar alır. ASELSAN ne zaman mı durur?”. Devletimiz içinde bulunduğumuz virüs tehdidi ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında savunma sanayiine yönelik bir üretimi durdurma kararı almadıkça ASELSAN DURMAZ! Askerimiz cephedeyken; bizim çözümlerimizi beklerken; çalışanlarımız ürettiğimiz çözümlerde bazen bir saniye bazen bir saniyeden bile az bir zamanın peşindeyken; ülkemizin bekasında sorumluluğumuz varken; milletimizin güveni ve umudu olmaya devam ederken; binlerce tedarikçimiz ve çalışanlarının durumu bize bağlıyken; kısacası Aselsan karar alırken sadece 8000 kıymetli çalışan için değil 80 milyonluk ailesi için karar alırken; kurumsal değerlerimiz işbirliği, güven, mükemmellik, gelişim ve yenilikçilik iken; değerlerimizi 80 milyon ile paylaşmayı hayal ederken ASELSAN DURMAZ, DURAMAZ, AKLIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE RAZI OLMAZ!

Aselsan Ailesi büyük bir inanç, kararlılık ve fedakârlıkla çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yorumlar Kapatıldı