Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

ASELSAN STOKLU ÇALIŞIYOR. TEDARİK KAYNAKLI SORUNLARDAN ETKİLENMEYECEKTİR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, firmanın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında koronavirüs salgınının küresel ölçekte üretim ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya çıkardığına dikkat çeken Prof. Dr. Görgün, bu tür kriz dönemlerini öngörerek planlama yapmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

ASELSAN’ın tedarik sistemini olası kriz senaryolarını öngörerek kurguladığını hatırlatan Görgün, “bugün ulaştığımız nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2000’li yılların başında hedef olarak gösterdiği millileşme ve yerlileşme çalışmalarını uzun yıllar çok sıkı bir disiplinle sürdürmenin sonucudur. Geldiğimiz noktada, Şirketimizin 5.000’i aşan tedarikçisinin çok önemli bir kısmını yerli firmalarımız oluşturuyor. Bu firmalarımızın üretimlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payı da oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.” dedi.

Prof. Dr. Görgün, ASELSAN’ın 5.000’i aşan tedarikçilerinin çok önemli bir kısmını yerli firmaların oluşturduğunu; bu firmaların ürünlerinin ASELSAN ürünleri içindeki payının oldukça yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

“ÜRETİMİMİZ OLASI TEDARİK KAYNAKLI SORUNLARDAN ETKİLENMEYECEKTİR”

İçinde bulunduğumuz dönem ASELSAN’ın kurduğu bu yapının üretimin sürdürülebilirliği açısından önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” diyen Görgün, “ASELSAN’ın toplam tedariğinde Uzakdoğu ülkelerine herhangi bir bağımlılığı bulunmamaktadır. Bu bölgelerden yapılan sınırlı malzeme alımları da çok hızlı bir şekilde gerek yurt içi gerekse yurt dışından ikame edilebilmektedir. ASELSAN, ürünlerinin stratejik niteliği gereği kritik malzemelerde stoklu çalışmaktadır. ABD ve diğer ülkelerden yapılan tedarik konusunda acil bir ihtiyacımız olmadığı gibi yakın gelecekte de üretimimiz, olası tedarik kaynaklı sorunlardan etkilenmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“ASELSAN KESİNTİSİZ BİÇİMDE YOLUNA DEVAM EDECEK”

Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın 2020 yılının ilk 3 ayında büyüme trendini hız kaybetmeden devam ettirerek 320 milyon doları aşkın yeni sipariş almayı başardığını da kaydetti.

Aldığımız siparişlerle elektronik alanındaki Ar-Ge birikimimizi derinleştirmeye ve ürün portföyümüzü çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Üretim gücümüzü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tahsilat performansımızı devam ettirerek ve pozitif nakit pozisyonumuzu koruyarak güçlü finansal sonuçlarla desteklemeyi başardık” diyen Görgün şöyle devam etti:

ASELSAN, sağlam mali yapısı, yetkin insan kaynağı ve üretim paydaşları ile ülkemizin gerek savunma gerekse sivil alandaki ihtiyaçlarını kesintisiz bir biçimde karşılamak için tüm inancı ve kararlılığıyla yoluna devam edecektir.”

Yorumlar Kapatıldı