Güçlü Ordu Güçlü Türkiye

ASELSAN KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTUNU 9.29’A YÜKSELTTİ

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, geçen yıl 10 üzerinden 9.20 olan notunu bu yıl 9.29’a yükseltti.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmeye 2012 yılında “en iyi ikinci başlangıç notu”nu alarak başlayan ASELSAN, bunu her yıl daha da ileriye taşıdı.

Serdar UKSS – Fotoğraf: C4Defence

ASELSAN’dan yapılan açıklamada,

“Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu alt başlıklarında alınan notlar, ASELSAN’ın;

–        SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığının,

–        Gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun,

–        Yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiğinin,

–        Kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiğinin,

–        Pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözettiğinin,

–        Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde yürüttüğünün ve

–        Yönetim Kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunun kanıtı niteliğindedir” ifadelerine yer verildi.

ASELSAN, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en yüksek notunu 99,01 ile “kamuyu aydınlatma ve şeffaflık” alt başlığında aldı.

Yorumlar Kapatıldı